Belysning i Konserthuset

I huvudfoajén i Stockholms konserthus möts besökaren av tre stora specialritade ljuskronor. Stockholms konserthus genomgår en grundläggande renovering med stort fokus på huvudfoajén. 

Uppdraget från Konserthusets stiftelse omfattar att se över den historiska belysningen i hela huset utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Deike Ladwig, ljusdesigner på Tyréns, har ritat de nya ljuskronorna platsspecifikt för Konserthuset. Ljuskronorna levererades av Örsjö Belysning. Designen har sitt ursprung i armaturen Stardust men utvecklade snart sin egen karaktär i en mycket större skala och andra proportioner samt en teknikuppdatering med ny LED-ljuskälla som är förvånansvärt lik den stämningsfulla glödtrådens sken.