Främsta läget i Göteborgs mest sprudlande stadsdel

I fabriksområdet i Gamlestaden intill Säveån bygger Peab 117 nya bostadsrätter om 1-3 rok i tre huskroppar. Hela stadsdelen genomgår en förnyelse med nya bostäder, nytt resecentrum och nytt affärscentrum.

Automatiserad projektering med Superslabs

Arbetet utfördes under 2018-2019 med hjälp av Tyréns egenutvecklade plattform för automatiserad projektering av skalväggar och plattbärlag - Superslabs. I plattformen har vi utgått från beställarens konstruktions- och produktionsförutsättningar och skapat en effektiv automatiserad projekteringsprocess. På så sätt kan vi öka kvalitén samtidigt som vi kortar ner ledtiderna ordentligt.

Vi ökar kvalitén samtidigt som vi kortar ner ledtiderna ordentligt.

Arkitekt: QPG Arkitektur Göteborg.