Nyproduktion av bostäder i Södertälje – Tyréns grundlägger

I Västergård i Södertälje bygger Peab Kv. Skogsviolen som innefattar 80 nya bostäder.

Framtagning av systemhandlingar

Omfattningen av uppdraget avsåg framtagning av systemhandlingar av grundkonstruktion med förhöjd sockel för två sammanbyggda lamellhus samt två tillhörande komplementbyggnader. Bostadshusen har fyra till sex våningar med totalt fem trapphus och 80 lägenheter.


Arkitekt var LINK Arkitektur.