En plattform för visualisering

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Med avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3D-­miljö som visar resultat och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri.

 

Tekniken kan jämföras med ett avancerat datorspel där användaren med hjälp av en spelkontroll kan gå runt i exempelvis ett kvarter. Genom att koppla analysresultat till 3D-miljön kan användaren med egna ögon se var det finns potentiella möjligheter och risker.

Att presentera och visualisera är värdefullt både som tolkningsverktyg inom ett projekt och i kommunikationen med parter utanför projektet.

I TyrEngine kan landskapsbilder kopplas ihop med geoteknisk information och presenteras som en fotorealistisk 3D-värld. Användaren kan med hjälp av en virtual reality-­hjälm fritt förflytta sig runt i 3D-världen och se miljön både ovan och under jord.

Att visualisera hjälper oss att förstå.

En tekniker kan visa och förklara för en ekonom på ett för båda begripligt sätt. Även de boende i området som berörs kan titta in i 3D-­världen och se hur det kommer att se ut från deras hus och en specialist från Trafikverket kan gå runt och undersöka att allt ser bra ut. Tekniken ger oss förutsättningar för bättre kommunikation och samråd med andra för en effektivare och mer hållbar samhällsplanering.

Mer om TyrEngine:

TyrEngine - en plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande (YouTube) 

Trafikverkets film från E45 Göteborg (YouTube) 

Trafikverkets film från Väg 562 Sundsvall (YouTube)