Byggledning vid utbyggnad av bussterminal i Katarinaberget, Slussen SN91

Stockholm stad engagerade Tyréns som byggledare inom berg och inklädnad i Slussenprojektet. Med stora spännvidder och låg bergtäckning var det ett mycket komplext uppdrag.

Projektet bestod av utbyggnad av bussterminal i Katarinaberget, som sprängs ut och konstrueras som ett bergrum för både busstrafik och resenärer. Terminalens utformning påverkas av närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget, tunnelbanans station Slussen och bergslänten mot Stadsgårdsleden. Tyréns uppdrag var byggledning för berg och inklädnad. 

Entreprenör för bergarbeten är Implenia och arbetet omfattar bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar och ny avloppstunnel. Bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 till ett värde av 780 miljoner kronor.

Uppdraget utfördes år 2018-2021. ​

Beställare: Exploateringskontoret Stockholm stad

Foto: Lars-Gunnar Holmström, Tyréns

Laddar