Spårväg city – stomljudsminimerande åtgärder​

Vid förlängningen av spårväg city, linje 7, i centrala Stockholm går spårdragningen över Sergels torg. Direkt under spårvägen finns ett antal butiker och redan innan förlängningen förekom klagomål från butiksägarna som stördes av ljudet. Tyréns fick uppdraget att ta fram åtgärder för ljuddämpning.

För att minimera risken för klagomål och se till att butikslokalerna kan fortsätta användas som tänkt fick Tyréns i uppdrag att dimensionera stomljudsdämpande åtgärder. Tyréns genomförde även lyssningstester där beställaren fick jämföra stomljudsstörningen med olika alternativa åtgärder och kravställningar.​

Övervakningen gör det möjligt att undvika störande ljud genom proaktivt underhåll.

En stor del av störningen berodde på ojämn hjulyta på en äldre vagnstyp. Därför installerade Tyréns en övervakning med veckorapportering som beställaren kan använda som stöd för underhållsstyrning. Övervakningen gör det möjligt att genomföra proaktivt underhåll och minimera risken att kravvärden från projektet överskrids. ​

 

Beställare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm​