SmartMass - en klimatsmart innovation i Järfälla kommun

Järfälla kommun har använt Tyréns verktyg SmartMass för att beräkna och jämföra påverkan av olika sätt att sanera förorenade områden. Projektet visade på en markant lägre klimatpåverkan och minskade kostnader genom att använda växter istället för schakt. 

Projektet "Smarta Växter i Klimatets Tjänst (SVIKT)" är ett projekt för klimatanpassningsåtgärder i Järfälla kommun. För att rena förorenad mark, öka den biologiska mångfalden och minska risken för översvämningar användes fytoremediering– en metod där växter som salix spp. – planteras för att absorbera markföroreningar. Men för att visa metodens verkliga klimatnytta krävdes något extra – och det är här Tyréns verktyg SmartMass träder in.  

Järfälla kommun använder SmartMass

SmartMass – ett verktyg för att kvantifiera och visualisera klimatpåverkan.

- Vi ville visa att fytoremediering var klimatsmart och SmartMass visade sig vara ett bra sätt att beräkna och tydliggöra klimat och monetär nytta, säger Lotte Minas, markmiljösamordnare och biträdande projektledare på Järfälla kommun. 

SmartMass bidrog till att synliggöra resultat på ett pedagogiskt sätt. Jämförelser mellan ekonomi och klimatvärden blev enkla. I ett nära samarbete med kunden gav Tyréns SmartMass-experter nya perspektiv för innovativa lösningar. 

- Att identifiera kostnadseffektiva och hållbara alternativ är avgörande. Särskilt vid förorenade områden kan SmartMass tidigt presentera alternativa lösningar, vilket ger projektledaren insikter om hur man kan minimera schaktning och därigenom reducera kostnader och klimatbelastning, säger Lotte Minas. 

Minskad klimatpåverkan och minskade kostnader.

- Med SmartMass-beräkningarna visades att fytoremediering kunde minska klimatpåverkan och kostnaderna avsevärt. Verktygets potential stärker inte bara arbetet mot klimatneutralitet, utan förändrar också spelreglerna för förorenad marksanering, berättar Lisa Johansson Röjsel, miljökonsult, projektansvarig SmartMass. 

Genom att kombinera fytoremedieringens gröna kraft med SmartMass-analysens insikter har det skapats en modell som andra kommuner kan följa. Det här är ett projekt som banar väg för en innovativ framtid där teknologi möter natur för att bygga en bättre värld. 

Läs mer om SmartMass och hör av dig om du vill testa verktyget i din verksamhet.