Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Tyréns är med och skapar morgondagens hållbara samhällen. Det dagliga arbetet i kunduppdragen bidrar steg för steg till att skapa ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor – världen vi drömmer om. 

Vi följer GRI och rapporterar det som gör skillnad

Tyréns hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). En central del i GRI är att integrera hållbarhetsperspektivet till företagets affär och att rapportera på det som verkligen är av betydelse – "Report on what matters and where it matters."

Redovisning 2020

I vår hållbarhetsredovisning fokuserar vi på de områden där vi kan påverka och göra verklig skillnad. I den blädderbara pdf:en finns länkar till fördjupande material.

Läs mer

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.

Läs om våra hållbarhetsmål

Våga tänka nytt

Cecilia Granath, vd, och Per Löfgren, hållbarhetschef, i ett samtal om hur vi på Tyréns väver in hållbarhet i jobbvardagen.

Läs mer