Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Tyréns är med och skapar morgondagens hållbara samhällen. Det dagliga arbetet i kunduppdragen bidrar steg för steg till att skapa ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor – världen vi drömmer om. 

Vi följer GRI och rapporterar det som gör skillnad

Tyréns hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). En central del i GRI är att integrera hållbarhetsperspektivet till företagets affär och att rapportera på det som verkligen är av betydelse – "Report on what matters and where it matters."

Läs Tyréns hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.

Läs om våra hållbarhetsmål

Klimatavtryck netto noll

År 2030 ska vi nå ett klimatavtryck netto noll. För 2021 har utsläppen minskat med 33 procent från föregående år och med 70 procent från referensåret 2015 (1456 kg CO2 per medarbetare). Du hittar mer information och mer detaljerade diagram i hållbarhetsredovisningen för 2021.

Tyréns klimatavtryck 2019-2021

Målet är en jämlik arbetsplats

År 2021 var 41 procent av medarbetarna på Tyréns kvinnor, i ledningsgruppen är det 55 procent och i styrelsen 63 procent. Det långsiktiga målet är en helt jämlik arbetsplats. Medarbetarundersökningen för året visar att 93 procent av medarbetarna uppfattar Tyréns som ett jämlikt företag. Du hittar mer information och mer detaljerade diagram i hållbarhetsredovisningen för 2021.

Fördelning kvinnor och män

Cecilia Granath om hållbarhetsåret

Cecilia Granath, VD, och Elin Hedlén, hållbarhetskonsult, i ett
samtal om året som gått och trender inom hållbarhet.

Läs intervjun

Våga tänka nytt

Cecilia Granath, vd, och Per Löfgren, hållbarhetschef, i ett samtal om hur vi på Tyréns väver in hållbarhet i jobbvardagen.

Läs mer