Tjänster

Analys, strategi och planering

Med Tyréns breda kompetens inom stadsutveckling erbjuder vi tjänster inom analys, strategi och planering – i delar eller i hela stadsbyggnadsprocessen. Tyréns arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ambitionen att förstå, förklara och förändra samhället. Vi samarbetar i team för att just kunna jobba med olika typer av projekt och frågeställningar. Ofta handlar det om tidiga skeden där vi tar fram analyser, strategier och planer som leder till en hållbar stadsutveckling. Vi är planarkitekter, lantmätare, ekonomer, geografer och beteendevetare.

Processledning inom stadsutveckling

I stadsutvecklingsprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. Konflikterna och de olika intressena är där. Men en erfare...

Analyser

En bra analys är en viktig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete. En väl genomförd analys skapar tyngd och säkerhet i beslutsunderlag oc...

Strategi

En väl genomtänkt strategi bygger på en noggrann analys av framtaget underlag. En del av strategiarbetet är också att genomföra ett framgång...

Stadsplanering

Stadsplanering handlar om utveckling av regioner och städer. Tyréns kan i tidiga skeden identifiera möjligheter och utmaningar i tätbebyggt ...

Exploatering

Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. Tyréns konsulter inom exploatering hjälper er med projektlednin...

Plansamordning

I infrastrukturprojekt möter vi många olika intressen och tekniska utmaningar. En erfaren och kunnig plansamordnare kan avgöra vilka utmanin...