Tjänster

Gata och väg

God infrastruktur är den pulsåder som sprider liv i och mellan våra samhällen. Utvecklingen och underhållet av en fungerande och effektiv infrastruktur leder till ökad trafiksäkerhet, mindre restid, sammanför och skapar nya sociala knutpunkter och en allmänt ökad trivsel i samhället. Vi hjälper er med utredningar, vägplaner, projektering, 3D-visualisering, besiktning och underhållsplaner. Tyréns har lång erfarenhet av stora som små väg- och exploateringsprojekt och är vana att jobba nära andra kompetenser inom bro, konstruktion, berg, trafik, landskap, geoteknik, installationsteknik och akustik. Vi har alltid med ett hållbarhetsperspektiv i våra projekt.

Infrastrukturplanering

En god infrastrukturplanering innebär utfärdande av lättförståeliga dokument som följer de lagar och regler som gäller för att få ett snabbt...

Väg- och gatuprojektering

Väg- och gatuprojektering innefattar upprättande av bygghandlingar som entreprenör använder för att bygga en gata eller väg. Tyréns har god ...

Besiktning och vägförvaltning

Besiktning genomförs efter en byggnation är färdigställd för att säkerställa att arbetet är gjort efter upprättade handlingar. Besiktning är...