Gata & väg

Väg- och gatuprojektering

Väg- och gatuprojektering innefattar upprättande av bygghandlingar som entreprenör använder för att bygga en gata eller väg. Tyréns har god erfarenhet av att utveckla korrekta, grundliga och lättlästa bygghandlingar som gör att väg och gatubyggare snabbt kan sätta sig in i och genomföra ett projekt.

Tyréns väg- och gatukonsulter har en hög innovativ nivå.

Tyréns kompetens inom gata och vägområdet är ofta inblandade i projekt redan i ett tidigt skede. Utifrån ett förfrågningsunderlag revideras och faställs bygghandling som entreprenör kan använda. I förfrågningsunderlaget ingår dels texthandlingar såsom administrativa föreskrifter, mängdbeskrivning, kostnadskalkyl och arbetsmiljöplan och dels ritningar.

Kostnadskalkyler är en av de mer kritiska delarna i en bra väg- och gatuprojektering. Tyréns konsulter har en god förståelse för materialkostnader, regionella skillnader och konjunkturläge för att leverera en väl avvägd kalkyl som lättare kan stå sig i en godkännandeprocess.

Tyréns väg- och gatukonsulter har en hög innovativ nivå och föreslår gärna förslag på alternativa lösningar eller gestaltningar utefter beställarens initiala önskemål.