Tjänster

Vatten

Vatten är grunden till allt liv och kunskapen om vatten är en viktig del i klimatarbetet. På Tyréns arbetar vi med allt från yt- och grundvatten, dricksvatten och dagvatten till spill-/avloppsvatten.Vi har kompetenser inom vattenresurser, hydrologi och hydrogeologi samt VA-teknik, hydraulik, process- och ledningsteknik, men vi har även specialister inom VA-ekonomi, juridik, VA-organisation, vattenförvaltning, schaktfritt ledningsbyggande och biogasteknik.

Foto som visar en bild på vattntornet i Hyllie vattenpark i Malmö. Med på bilden är också ett sakura körsbärsträd med grenar täckta av rosa blommor.

Säkrare dricksvatten

Tyréns har spetskompetens för att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning med metoden QMRA, både för ytvattenverk och grundvatten...

Foto på en sjö någonstans i Sverige.

Grund-, yt- och dricksvatten

På Tyréns finns en bred kompetens inom dricksvattenområdet. Vi arbetar med uppdrag inom hela kedjan – från vattentäkten till abonnenterna. ...

Bild på vita byggnader tillsammans med ett vattensystem för dagvatten.

Modellering

Tyréns erbjuder en bredd av tjänster inom modellering. Från vattensystem till expertstöd vid modellbyggnad och kalibrering. Förutom modellbe...

Foto som visar människor som arbetar med vattenledningar vid en sjö

Projektering av ledningsnät

Projektering av ledningsnät är en viktig del av Tyréns verksamhet. Tyréns VA-projektörer har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med V...

Fotot visar en vy över sjön Yngern med två öar med olika träd.

VA-utredningar

Tyréns arbetar med många olika typer av VA-utredningar i både små och stora projekt och i många olika skeden.