Arkitektur

Publika byggnader

Publika byggnader är byggnader där mänskliga möten står i centrum – på restauranger, hotell, kulturhus, arbetsplatser, lärandemiljöer och fritidsanläggningar. 

När vi planerar publika byggnader är funktionalitet, flexibilitet, hållbarhet, tillgänglighet och stimulerande miljöer ledande ord för oss. Dessa byggnader behöver kunna ändras efter samhällets förändringar och möjliggöra integration för oss alla i samhället.

Vi planerar miljöer som är funktionella, flexibla, tillgängliga och hållbara. 

Tyréns kan erbjuda allt från utredningar i tidiga skeden, hållbarhets- och programarbeten, bygglovshandlingar, systemhandlingar, byggprojektering och projekteringsledning samt uppföljning.