Höga miljökrav när Lerums flexibla idrottsarena växte fram

I Lerum utanför Göteborg har Tyréns hjälpt kommunen att skapa en ny idrottsarena från koncept och idé, till att projektera färdiga byggritningar. Ett arbete som utfördes parallellt med att anläggningen byggdes. 

Lerums idrottsanläggning har en hög ambitionsnivå och uppfyller certifieringskraven för miljöbyggnad Silver. Den flexibla planlösningen gör att ytan kan varieras och bland annat delas av till två olika hallar som totalt rymmer upp till cirka 1200 åskådare. När väggen tas bort kan läktaren dras ut vilket gör att hallen kan nyttjas på ett tredje sätt, med utrymme för turnering och publik. 

Arenan  har  även  en  danssal samt ett mindre och ett större mötesrum. Under arenan finns en 3 500 kvadratmeter yta där det också skapats utrymme för 106 parkeringsplatser, elstolpar för elbilar och plats för parkering av motorcyklar, mopeder och cyklar. 

Helhetsgrepp gav smidig process

Tyréns kom in tidigt i projektet och tog inledningsvis fram en förstudie, volymstudie, gestaltning och systemhandling. Det gjorde att hela processen gick smidig även i vårt fortsatta arbete med bygglov, förfrågningsunderlag  och  bygghandling. I uppdraget ingick också projekteringsledning under bygghandlingsskedet. 

Miljöcertifiering för bättre luft, ljus och ljud

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna utifrån tre nivåer – Brons, Silver och Guld. För att uppnå miljöbyggnad Silver krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre. 


 Beställare: Lerums kommun, AF Bygg