Ombyggnad av säreget kontorshus i Solna

Tyréns anlitades under våren 2016 av fastighetsägaren Atlasmuren AB för att undersöka möjligheterna att skapa en modern och attraktiv kontorsbyggnad i Kv. Styckjunkaren 2 i Solna.

Från fin foajé till utökad livscykellängd för kvarteret

Initialt ville kunden ha en fin foajé. Kvarteret Styckjunkaren hade drabbats av nästan 50% vakanser efter avflyttning av huvudhyresgästen. I ett första steg analyserades byggnadens kvalitéer och svagheter samt målgruppens och de framtida hyresgästers specifika behov. Vi ville främja fastighetsägarens önskemål till en förbättrad användning av byggnaden i sin helhet. Metoden var att stryka byggnaden medhårs och ta tillvara husets dolda och uppenbara kvalitéer och framhäva dem. Arkitekterna tog fram en helhetsstrategi som inte bara säkrade framtida hyresintäkter utan ökade Kv Styckjunkarens livscykellängd.

En generalplan togs fram som involverade följande discipliner på Tyréns: arkitekter och visualiserare, VVS och kyla, konstruktion, brand, antikvarie, akustik och hållbart byggande.

Idag är Kv Styckjunkarens ombyggnation färdigställt med samtliga våningsplan uthyrda och en foajé som har byggts förväxlande lik den tidiga visionen som låg till grund i början av projektet.