Brand, risk & säkerhet

Brandskyddsprojektering

Det byggnadstekniska brandskyddet är en viktig del i byggnader för att säkerställa personsäkerheten samt egendomsskyddet i byggnaderna. Plan- och bygglagen ställer krav gällande brandskydd i byggnader både vid nybyggnad men även vid till- och ombyggnad.

Vår kompetens spänner över samtliga områden som berör byggnadstekniskt brandskydd.

Som Byggherre är ni ansvariga för att leva upp till samhällets krav på brandsäkerhet i kombination med arkitektens vision samt övriga krav som ställs på en byggnad. Här krävs en lyhördhet för flexibla lösningar och en förmåga att identifiera era möjligheter till ett funktionellt och kostnadseffektivt brandskydd.

Vår kompetens spänner över samtliga områden som berör byggnadstekniskt brandskydd. Vi hanterar allt ifrån stora projekt så som industrier, tunnlar och köpcentrum till mindre projekt, till exempel ändrad planlösning i en butik eller ombyggnad av kontor. Vi är vana vid att samarbeta med övriga discipliner och att projektera i BIM-miljö.

Tyréns är aktiva inom föreningen Sveriges Brandkonsulter BRA som syftar till att säkerställa kompetens och kvalitet inom brandkonsultbranschen.

Vi kan hjälpa er med:

  • Brandskyddsprojektering samt upprättande av Brandskyddsdokumentation
  • Avancerade brandförloppssimuleringar med datormodeller
  • Utrymningsanalyser i komplexa byggnader
  • Dimensionering och analys av ventilationssystem med avseende på brand
  • Dimensionering och praktiska tester avseende trycksättning av trapphus
  • Dimensionering och analys av bärverk med finita elementmetoder enligt Eurocode