Brand, risk & säkerhet

Kärnkraftssäkerhet

Det kommersiella kärnkraftsprogrammet har varit under avveckling sedan mitten av 90-talet när den första reaktorn i Barsebäck stängdes ned. Avvecklingen har de senaste åren kraftigt utökats då beslut om nedläggning av Oskarshamn 1&2 samt Ringhals 1&2 fattats på grund av bristande lönsamhet. Samtidigt tillkommer nya anläggningar i och med slutförvar av uttjänt kärnbränsle vid Forsmark.

Vi har stor erfarenhet och kompetens gällande brandtekniska projekt i kärntekniska anläggningar.

I en kärnteknisk anläggning under avveckling förändras brandtekniska förutsättningar radikalt. Detta både med avseende på krav och skyddsmål men också på konfigurationen (anläggningsspecifika system, brandbelastning och separation). Förändringen av anläggningen innebär en mångårig utmaning för ansvarig organisation och verktyg för att hantera denna utmaning behöver därför inhämtas alternativt skapas. Även de nya anläggningarna innebär utmaningar avseende risker som måste hanteras.

Vi har stor erfarenhet och kompetens gällande brandtekniska projekt i kärntekniska anläggningar, såväl nyproduktion som underhåll av befintliga anläggningar och avveckling.

Vi kan hjälpa er med:

  • Identifiera behov och upprätta handlingsplan genom GAP-analys
  • Brandtekniska analyser som väger samman brandskyddskrav med krav från tex. Strålskyddsmyndigheten
  • Handlingsplan för brandskydd vid avveckling av verksamhet
  • Brandförloppssimuleringar med datormodeller som studerar tex. separation mellan komponenter
  • Analys av tekniska system, tex. ventilationssystem, och dess påverkan på brand- och kärnkraftssäkerhet
  • Brandskyddsprojektering inklusive framtagande av brandskyddsdokumentation
  • Utrymningsanalyser