Energi & byggfysik

Fukt och fuktsäkerhet

Hos Tyréns hittar du fuktsakkunniga inom fukt och fuktsäkerhet som jobbar för att fukt inte ska orsaka skador eller andra problem.

I Tyréns helhetssyn ingår kraven på att en byggnad ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.

Tyréns diplomerade fuktsakkunniga hjälper byggherren att formulera rätt krav på projektering, dimensionering och utförande under byggskedet.

Vi deltar även i projekt där Tyréns utför fuktsäkerhetsprojektering och fuktdimensionering eller oberoende fuktsäkerhetsgranskning.
I våra projekt med stora krav på låg energiförbrukning är mycket hög fuktsäkerhet en förutsättning och självklarhet för Tyréns.

Tjänster:

  • Fuktsakkunnig
  • Fuktsäkerhetsgranskningar
  • Fuktsäkerhetsbeskrivningar
  • Fuktsäkerhetsprogram vid ny- och ombyggnad
  • Fuktsäkerhetsprojekteringar
  • Fuktdimensionering och fukttekniska beräkningar
  • Fuktplaner
  • Fuktinventeringar
  • Fuktskadeutredningar
  • Fuktutbildningar