Konstruktion

Konstruktion av bostäder

Tyréns har samlat medarbetare som brinner särskilt för projekt som ligger oss människor nära, bland annat bostäder. Vi fokuserar främst på bostäder, skolor, offentliga lokaler (exempelvis bibliotek och liknande), handel och idrottsanläggningar.

Vi engagerar oss i att få en boendemiljö som människor kan trivas i. 

Vi engagerar oss i att få en boendemiljö som vi människor kan trivas i. I dagens miljö- och energimedvetna samhälle gäller det att utforma energisnåla bostäder som är behagliga att vistas i även i ett längre perspektiv. 

Kompetens inom bostäder

Tyréns har lång erfarenhet och gedigen kunskap av bostadsprojektering åt kommunala bostadsbolag och totalentreprenörer. För att höja kvaliteten och säkerställa en mer korrekt projektering satsar Tyréns på industrialiserat byggande och BIM (Building information model).

En 3D-miljö skapar en bättre helhetsbild och en ökad förståelse för bostadens helhet. Därmed går projekteringsprocessen mot en förändring och inriktas mer mot ett lagarbete med mer integrerade processer, där slutprodukten ligger mer i fokus. Höga hus ligger väl i tiden då man i bland annat Stockholm allt mer öppnar upp möjligheten att bygga bostäder på höjden.

Bostäder i denna typ av byggnader kräver hög teknisk kompetens och det löser vi genom samarbete mellan avdelningarna och med våra specialister.