Trafik

Utformning av attraktiva livsmiljöer

På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring och programsamråd samt fysisk utformning inför detaljplanläggning.

Trafiken är en självklar del i samhällsbyggandet och vi arbetar ofta tillsammans med andra kompetenser som exempelvis vägprojektörer och landskapsarkitekter i frågor som kan gälla allt från stadsförnyelse till nya exploateringsområden och större infrastrukturprojekt. Vi tror på medverkan i hela processen, från strategi och analys till utformning av hela projekt.

 

Vi tror på medverkan i hela processen, från strategi och analys till utformning av hela projekt.

Vi har uppdrag i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring och programsamråd samt fysisk utformning inför detaljplanläggning.

Vi utför uppdrag åt både kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag, arkitekter och landskapsarkitekter. Med en bred kompetens kan vi erbjuda processtöd och rådgivning i allt från planering och utformning av olika projekt till genomförande och implementering av projekten.

hållbar mobilitet

Det här är exempel på de tjänster vi erbjuder inom stadsförnyelse och nyexploatering:

  • Fysisk utformning av trafik- och stadsmiljöer
  • Trafikstöd i parallella uppdrag, detaljplaner & bygglov
  • Processtöd vid planering och förankring
  • Rådgivning vid genomförande och implementering