Åtgärdsförslag för trafiksituation vid Blå lagunen

I det populära området Blå lagunen och Bästeträsk på Norra Gotland har Tyréns tagit fram en trafik- och parkeringsutredning. Området är särskilt populärt under sommartid, då många besökare tar sig till det vackra kalkbrottet för att bada. Flertalet besökare väljer att ta sig till Blå lagunen med bil vilket har lett till tidvis ansträngda trafik- och parkeringssituationer.

Blå lagunen ligger i ett område som planeras att omvandlas till nationalpark inom ett par år, vilket kan leda ytterligare målpunkter och trafik till området.

I utredningen har olika förslag på åtgärder tagits fram för att lösa trafiksituationen på platsen. I arbetet har Fyrstegsprincipen använts för att ta fram flera olika förslag på åtgärder som kan förbättra trafiksituationen på platsen.

Från Tyréns har kompetenser inom trafik, landskap, naturmiljö, kulturmiljö och planarkitektur bidragit med sina kompetenser, för att tillsammans kunna ge en helhetsbild av områdets unika utmaningar och möjligheter.

Beställare: Länsstyrelsen Gotland