Nyheter
8 mars 2022

Tyréns växlar upp för klimatet

Vi behöver möta den komplexa klimatutmaningen med en lika komplex väv av lösningar. Politiker, näringsliv och forskare är överens om att vi behöver få till en förändring. Tyréns har sin agenda klar, och vi ska visa att förändring inte behöver betyda försämring.

Innovationer och nya arbetssätt är en viktig del av lösningen. Och det saknas inte bra initiativ. Därför handlar Tyréns satsning inom klimatområdet om att lyfta nytänkande, men också att underlätta för tillämpning och spridning av innovationerna.

För att vi ska nå våra hållbarhetsmål behöver vår klimatkompetens och innovativa klimatsmarta lösningar bli en naturlig del av kunduppdragen. Per Löfgren är hållbarhetschef på Tyréns:

- Vi har byggt upp en stor kunskapsbank under alla år av nära samarbete med kunder inom samhällsbyggnadssektorn, nu handlar det om att sprida den kompetensen till fler, både våra egna medarbetare och förstås våra kunder, säger han.

Tyréns växlar upp för klimatet

Klimatkompetens ska med i alla uppdrag

- Vår ambition är att bli ledande på hållbart samhällsbyggande. Och då räcker det inte att vi lär oss nya arbetssätt och skapar innovativa produkter, för att få fart på omställningen behöver de nödvändiga hållbara lösningarna användas av fler personer i fler uppdrag, fortsätter Per Löfgren.

Tyréns har fyra fokusområden för att öka takten i omställningen både internt på företaget och i samarbetet med kunder och andra aktörer. Områdena är innovation, affärsutveckling, kompetensutveckling och samverkan i sektorn.

1. Innovation – ett nytänkande som ger effekt

Tyréns ekonomiska resultat återinvesteras i forskning och innovation. Ett 50-tal projekt finansieras årligen för att bidra till ett hållbart samhälle. Inte minst inom klimatområdet. Här finns till exempel SmartMass för minskade utsläpp vid masshantering, Coinplace för samnyttjande av byggnader och Skaye som beräknar effekter av skyfall. 

2. Affärsutveckling - klimatkompetens i centrum av affären

Tyréns ska bli marknadsledande inom träbyggnation, på samma sätt som vi idag blir allt bättre på att minska klimatpåverkan från byggnation med betong. Att bygga i trä har många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv, inte minst är det ett smart materialval för en effektiv byggprocess, cirkulärt byggande och minskad klimatpåverkan. Vi ska som konsulter erbjuda klimatberäkningar, klimatkompetens och klimatåtgärder i alla våra designande och projekterande uppdrag.

Vi har utvecklat verktyg som enkelt kan jämföra olika lösningars klimatpåverkan och hjälpa beställare att uppfylla sina klimatkrav och bygga med mindre klimatpåverkan. Hur vi praktiskt jobbar tillsammans med våra kunder för att stärka hållbarhetsperspektivet är helt avgörande för att vi ska kunna påverka omställningen. Till vår hjälp har vi metoden Samverkan för hållbarhet och IT-stödet TyrImpact. Vi förbättrar arbetssättet löpande tillsammans med våra uppdragsgivare och får återkopplingen att det blir enklare att överblicka, förstå och prioritera hållbarhetsarbetet.

3. Kompetensutveckling – klimatkompetens ska med i alla uppdrag

Vi skalar upp vår klimatkompetens genom att erbjuda våra medarbetare Klimatakademin. Här får du som konsult lära dig mer om bland annat klimatberäkningar, klimatstrategier och klimatanpassning. Som tyrénare har du även möjlighet att delta i Arkitekturakademin där du får verktyg att leda utvecklingen av ett cirkulärt tänkande i byggprocessen. Visionen är att resurser ska användas mer effektivt i giftfria cirkulära flöden.

4. Samverkan i sektorn – ett gemensamt klimatupprop

Tyréns har tillsammans med flera andra branschaktörer och Innovationsföretagen initierat projektet Innovation för klimatet. Initiativet utmanar inte bara oss själva utan även våra kunder, investerare, inköpare och producenter att arbeta i linje med de färdplaner för klimatet som har tagits fram på initiativ från regeringsuppdraget Fossilfritt Sverige. Infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Det avtrycket kan vi minska om investeringarna riktas rätt och bidrar till klimatmålen.

 

Läs mer om vår klimatsatsning på tyrens.se/klimat

Läs mer om vår träsatsning på tyrens.se/trabyggnad