Kungliga Operan

Tyréns har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att projektera el- och telesystem och hiss när Kungliga Operan i Stockholm ska byggas om.

Uppdraget omfattar el- och teletekniska system samt hissanläggningar i program- och systemhandlingsskedet med option på fortsatt arbete och uppföljning under byggperioden. Det är ett intressant uppdrag eftersom det gäller en gammal byggnad som är unik i sitt slag i Sverige med kulturhistoriska värden. Och för att lösningarna vi presenterar behöver hålla i 50-60 år.

Projektering av el- och teletekniska system samt hissanläggningar

Tyréns har gjort liknande arbeten för både Konserthuset i Stockholm och Medborgarhuset på Medborgarplatsen på Söder i Stockholm. En återkommande utmaning för den här typen av projekt är när dagens krav och teknik ska anpassas för en gammal byggnad. Operan är byggd när dörrar låstes med nycklar, ljuset kom från stearinljus och brandlarmet utgjordes av en brandvakt som gick igenom byggnaden regelbundet. Nu ska allt detta elektrifieras, elektriska lås och brandlarm, administrativa utrymmen ska förses med fiber och det som först var stearinljus och sedan glödlampor ska bytas ut mot LED-belysning.

För att hantera utmaningarna med ljusgestaltningen är ljusdesigners från Tyréns med i projektet. Deras uppgift är att hitta lösningar för ljusets gestaltning i förhållande till färger, tyger och material. Målet är att ljuset förutom att det väcker intresse och förundran även skapar trygghet och är användbart.