Klimatneutral Lidl-butik i Visby - Årets bygge 2021

Lidl-butiken i Visby är den första byggnaden med dubbel hållbarhetscertifiering enligt både BREEAM-SE och NollCO2. Butiken är byggd i trä och bland annat försedd med 780 kvadratmeter solceller på taket. Tyréns har bidragit med kompetens inom VVS, el, tele, solsystem och akustik.

”Årets Bygge” är ett prestigefyllt pris som årligen delas ut av tidningen Byggindustrin. Lidls butik i Visby blev utsedd till Årets bygge 2021 i kategorin Industri/butik. Tyréns har projekterat butikens system för VVS, kyl, styr och övervakning samt el, tele och solceller.

Byggnaden utgörs av genomgående hållbara, smarta materialval och är byggd i limträ med inner- och ytterväggar av korslimmat trä. Taket är tillverkat av prefabricerade träelement som pryds av drygt 282 grönytor och 780 kvadratmeter solceller som förser verksamheten med förnyelsebar el. Tyréns har bidragit till planering av solcellsystemets lösning för att minimera komplicerad rördragning och maximera produktionen.

Butiken använder värmeåtervinning för bästa möjliga energiprestanda. All spillvärme från kylanläggningen optimeras och återanvänds.

Byggnadens installationssystem och kyl- och frysanläggningar drivs med naturliga köldmedier och butiken använder värmeåtervinning för bästa möjliga energiprestanda. All spillvärme från kylanläggningen optimeras och återanvänds, den lilla energimängden som förbrukas går endast åt till nedkylning.

Beställare: Lidl Sverige AB.
Illustrationer: LINK Arkitektur.