Hörsalsparken

Den nya Hörsalsparken i Norrköping invigdes våren 2015. Den gamla Hörsalsparken låg som en återvändsgränd och en viktig del i uppdraget var att koppla samman den med stadens kommersiella centrum, samt stadens utbud av kunskap och kultur.

Hörsalsparken har nu öppnats upp med ett diagonalt grönt stråk som leder ned mot staden. I dag fungerar platsen som en centrumpunkt som både svarar mot nutida och framtida behov, samtidigt som platsens historiska kontext har tagits väl hand om.

En av utmaningarna med arbetet var att göra parken till en samtida och modern plats men som även har stor respekt för den historiska kontexten och dess lämningar.

Hörsalsparken belönades med Siena-priset 2015 och nominerades till arkitekturpriset Mies van der Rohe Award för sitt lanskapsarkitektoniska arbete år 2017.

 

Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson