Nya gröna mötesplatser vid Stångån

Kring Stångån i Linköping har Tyréns varit med och utvecklat ett av stadens mest välbesökta och uppskattade gröna rekreationsstråk: den kulturhistoriskt viktiga Östra brunnspromenaden.

I samband med nybyggnation i kvarteren Konsuln och Krigaren har promenaden och den angränsande parkmiljön byggts om och fått nya gröna mötesplatser för att svara mot dagens behov.

En attraktiv miljö har skapats genom god avvägning mellan nya tillägg och platsens befintliga värden när det gäller biologi och natur, kulturhistoria och rekreation. Exempelvis har parkens stora träd bevarats, och de nya byggda strukturerna anpassats efter de äldre. 

Tillgängligheten och den längsgående rörelsen i promenadstråken har förstärkts. Granitmurar med skarpa former knyter samman parken med kajens stensättning. Här finns sittytor i trä med rygg- och armstöd. Ett antal stentrappor ner mot Stångån bryter av med en tvärgående rörelse och erbjuder sittplatser i bästa solläge. Dessutom har tre fasta träbryggor placerats ut, där man exempelvis kan angöra en kanot eller ha picknick.

Granitmurar med skarpa former knyter samman parken med kajens stensättning.

Där den gröna promenaden och de nybyggda kvarteren möts finns nu en urban offentlig plats, Britta Holmström torg, med grafiskt mönster av granithällar och gatsten. Torgytan bryts upp av murar med sittplatser och trädplanteringar som tar ner skalan på platsen.

I parken finns två konstverk av konstnären Ulrika Sparre: ett textkonstverk, med citat av Britta Holmström, samt ett konstverk i markbeläggningen.

Den väl fungerande helheten har skapats inte minst genom nära samarbete med de landskapsarkitekter som utformat omkringliggande kvarter.