Analys, strategi & planering

Exploatering

Exploatering handlar om att utveckla markområden och befintliga fastigheter. Tyréns konsulter inom exploatering hjälper er med projektledning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen. Vi är också rådgivare i enskilda moment inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi och strategisk fastighetsutveckling.

Vi hjälper er med projektledning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen.

Våra konsulter inom området har gedigen kunskap kring mark och exploateringsfrågor och har flerårig erfarenhet från kommunal sektor.

Vi arbetar ofta i team med våra planarkitekter och/eller fastighetsanalytiker.

Tyréns konsulter har erfarenhet av specifika lokala förutsättningar, däribland spetskompetens inom mark och exploateringsfrågor i antikvariskt känsliga miljöer och förorenade områden.

Vi genomför allt från mindre uppdrag såsom rådgivning i exploateringsfrågor eller upprättande av genomförandeavtal, till längre uppdrag såsom projektledning över ett flertal år från initiering av detaljplan till färdigställd utbyggnad.

Vi kan hjälpa er med:

  • Projektledning under detaljplane- och genomförandeprocessen
  • Upprättande och genomförande av exploatering- och markanvisningsavtal
  • Mark- och avtalsförhandlingar
  • Exploateringskalkyler
  • Fastighetsjuridik
  • Fastighetsutveckling