Kungspassagen kontorshus i Uppsala

Projektet började som ett fastighetsutvecklingsprojekt där Tyréns tittade på hur man kan utveckla en fastighet som består av ett Sparbankshus från 1960-talet och ett tingshus från början på 1900-talet. Resultatet blev en detaljplaneprocess med en nybyggnad på sex vångar om cirka 10 000 kvadratmeter.

Arbetet innebar en delvis rivning av det befintliga Sparbankshuset och vissa anpassningar för att ge bättre plats för en rationell och modern kontorsbyggnad som möjliggör flexibilitet. Bygghandlingar levererades i december 2019.

Tyréns har parallellt under både detaljplaneprocess och projektering tagit fram hyresgästanpassningar i byggnaden åt olika hyresgäster på storlekar mellan 500 och 3000 kvadratmeter.

Beställare: Castellum.
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld.