Hållbarhet

CSRD

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är en EU-förordning som syftar till att reglera hållbarhetsredovisning för stora företag. 

Förordningen innebär ökade krav på företags hållbarhetsrapportering med syftet att förbättra rapporteringen samt öka transparens och jämförbarhet.
Lagstiftningen innehåller obligatoriska standarder som företag ska följa ESRS – EU Sustainability Reporting Standards samt att det kommer att krävas obligatorisk extern granskning av hållbarhetsinformationen. Ett nytt krav är också att en väsentlighetsanalys ska genomföras utifrån principer om dubbel väsentlighet.

Hur funkar det i praktiken?

CSRD påverkar hållbarhetsredovisning för stora företag genom att ställa tydliga krav på vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras. Företag måste till exempel rapportera om sina hållbarhetsprestationer på ett standardiserat sätt och använda globalt accepterade ramverk för att göra det.

Tanken med CSRD är, precis som med taxonomi-förordningen, att rapporteringen ska möjliggöra jämförelse över hela den europeiska marknaden. Men syftet med dessa regelverk är ju att styra företag i rätt riktning för att öka takten på omställningen, och möta EU:s strategiska vision om klimatneutralitet till 2050.

Samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (utom noterade mikroföretag) faller under de nya reglerna. Företagen ska ha fler än 250 anställda, ha en nettoomsättning på minst 40 miljoner euro och en balansräkning på minst 20 miljoner euro.

1 januari 2024 börjar den nya EU-lagstiftningen Corporate Sustainability  Reporting Directive att gälla.

Tyréns kan hjälpa dig med flera olika tjänster kopplat till CSRD:

  • Genomförande av GAP-analys utifrån nuvarande hållbarhetsrapportering för att identifiera vad som behöver utvecklas
  • Genomförande av dubbel väsentlighetsanalys
  • Tolkning och implementering av relevanta ESRS-standarder
  • Framtagning av texter till hållbarhetsrapporten samt layout
  • Datainsamling och beräkningar
  • Workshops och interna utbildningar

 

Behöver du hjälp?
Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig att göra rätt.