Rapportering som drivkraft för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg för A-Train, järnvägsföretaget som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygplats under varumärket Arlanda express. I rapporten som Tyréns hjälpt A-Train ta fram beskrivs vilka hållbarhetsutmaningar som finns och hur arbetet utvecklas för att nå målen.

Hållbar verksamhet, hållbart resande och hållbart företagande

A-Trains nya hållbarhetstrategi utgår från tre perspektiv: hållbar verksamhet, hållbart resande och hållbart företagande. Tyréns har stöttat företaget med intressentanalys och väsentlighetsanalys för att prioritera de frågor där verksamheten har störst påverkan.

Med utgångspunkt i analyserna fick Tyréns även uppdraget att projektleda arbetet med A-Trains hållbarhetsrapport för 2022. Målet var att utveckla innehållet enligt GRI 2021 (Global Reporting Initiative Standards) och att på ett tydligare och mer transparent sätt kommunicera resultatet av hållbarhetsstrategin och vad verksamheten uppnått.

En tydlig rapport enligt GRI

Tyréns planerade struktur och innehåll i rapporten och tog fram textunderlag. Vi ansvarade även för insamling, beräkning och analys av klimatdata, personaldata och övriga hållbarhetsdata. I uppdraget ingick också att ta fram en layout för rapporten samt att granska och kvalitetssäkra innehållet enligt GRI-standarden. Genom Tyréns uppdrag fick A-Train en tydligare rapport med utvecklade texter och analyser som visade medarbetare, kunder och andra intressenter på det engagemang och de aktiviteter som pågår i företaget.

”Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra allt vi gör och därför är det så viktigt att hållbarhetsfrågorna kommuniceras både internt och externt. Genom vår hållbarhetsrapport får vi möjlighet att tala om vilka steg vi tar för att nå våra mål och vilka förbättringar vi nått under året.”

Mia Lindström, Head of Customer Service, Communication and Sustainability på A-Train

 

Läs A-Trains hållbarhetsrapport för 2022

 

Om A-Train

A-Train AB är ett järnvägsföretag som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda Flygplats under varumärket Arlanda express. A-Train driver och förvaltar även spåranläggningen för Arlandabanan som sträcker sig mellan Skavstaby och Myrbacken via ett tunnelsystem under Arlanda Flygplats med tre underjordiska stationer. Utöver det förvaltar A-Train även Spår 1-2 på Stockholm C, Arlanda Norra, Arlanda Södra och Arlanda Central. A-Trains verksamhet bygger på att leverera hållbara transporter mellan Stockholm central och Arlanda. A-Trains största positiva påverkan på miljön är den reducering av utsläpp som sker för varje person som väljer att åka tåg till eller från flygplatsen i stället för bil.