Tjänster

VVS-, kyl- & energisystem

Vi vill att installationerna ska förstärka brukarnas upplevelse av byggnaden genom att skapa ett bra inomhusklimat. Genom att förena funktionella, ekonomiska och arkitektoniska värden med teknik kan vi skapa hållbara system och byggnader för framtiden, från idéstadie till färdig bygghandling. På Tyréns utvecklar vi lösningar inom VVS-, kyl- och värmepumpinstallationer samt energi- och sprinklersystem och kan leverera kompletta lösningar för byggnadens klimat- och energisystem. Våra medarbetares gedigna kunskap och erfarenhet gör att vi åtar oss projekt med stor teknisk svårighetsgrad och projekt som kräver extra varsamhet eller krav för kulturhistorisk och arkitektonisk synvinkel. Vi skapar även avancerade system för sjukhus och industrianläggningar med exempelvis renrumskrav och EX-klassade miljöer.

Stadsbiblioteket. Foto: Stockholms stad

Kulturhistoriska byggnader

Vi på Tyréns har mycket stor erfarenhet att arbeta med kulturhistoriska byggnader sk ”K-märkta” byggnader. Vi erbjuder ett kunskapsstöd i pl...

Installationer för sjukhusbyggnader

Tyréns projekterar för att komplexa sjukhusinstallationer i grunden ska vara flexibla och robusta samt kunna motsvara både dagens och morgondagens krav och önskemål.

Sprinklersystem

För att ge dig trygghet om en brand skulle inträffa är vi på Tyréns är specialiserade på att ta fram just det sprinklersystem som lämpar sig...

Energiberäkningar

Tyréns arbetar i med energiberäkningar och energiutredningar genom hela projekteringsskedet för såväl nyproduktion som befintliga byggnader ...

Design av geoenergisystem

Vi på Tyréns tar helheten , bland annat vår fokusgrupp och spetstjänst ”Design av geoenergisystem” för att designa fastigheternas system så ...

Processventilation

På Tyréns arbetar vi i tidiga skeden med att utreda behov av ventilation för industrin, bland annat läkemedelsindustrin och skyddsventilatio...