VVS-, kyl- & energisystem

Komplexa sjukhusinstallationer kräver stor teknisk kompetens

Tyréns projekterar för att komplexa sjukhusinstallationer i grunden ska vara flexibla och robusta samt kunna motsvara både dagens och morgondagens krav och önskemål.

Vi projektetar för komplexa sjukhusinstallationer för att motsvara både dagens och morgondagens krav och önskemål.

Stora projekt, som sjukhusprojekt ofta är, kräver stor individuell teknisk kompetens tillsammans med ett transparent arbetssätt och ett stort engagemang. Detta för att på bästa sätt kunna samverka och optimera projektet tillsammans med beställare och andra kravställare, medkonsulter, vård- och fastighetspersonal, entreprenörer med flera. Energikrav och valt miljöcertifieringssystem ska tillsammans med ekonomiska värden vara i fokus vid val av tekniska system såväl som material och komponenter.

Tyréns jobbar med installationer för VVS, kyla och medicinska gaser såväl som sprinkler, el, tele, larm, data och passersystem.