VVS-, kyl- & energisystem

Det handlar om helheten – Rumsapparaten, ”energi och temperatur” samt balans

Vi lever i en värld där man enbart talar om energi, energianvändning för fastigheter men inte om temperaturer och hur ”fin” energi man använder. Systemtemperaturer är otroligt avgörande i frågan om man lyckas eller ej med att nyttja den energi som finns i marken/berget under fastigheterna.

Vi på Tyréns tar helheten , bland annat vår fokusgrupp och spetstjänst ”Design av geoenergisystem” för att designa fastigheternas system så att de är optimerade för det geoenergilager som systemen knyts till OCH optimera geoenergilagret för de förutsättningar som fastigheten ger.

Vi arbetar med tesen ”Allt hänger ihop” och vill inspirera och leda utvecklingen av de system som klimatiserar våra byggnader genom att inte bara tala om energianvändning utan tala om temperatur och energi – Exerginivåer.

Vi arbetar med tesen ”Allt hänger ihop”.

I vårt designarbete skapar vi system genom samspel med Fastighetsägare och Arkitekter som ger förutsättningar för en hållbar drift och förvaltning med system som minimerar temperaurlyft mellan geoenergilagret och uppvärmningen av fastigheter.

Vi hjälper dig med genom processen att skapa ett klimatsmart system:

  • Tidig utredning som utreder möjlighet och storlek kopplat till LCC för investeringen
  • Myndighetskontroll med ledningskoll och borrlovsansökan
  • Designs av system och geoenergianläggning
  • Medverkan efter idrifttagande för driftoptimering