VVS-, kyl- & energisystem

Kulturhistoriska byggnader

Vi på Tyréns har mycket stor erfarenhet att arbeta med kulturhistoriska byggnader så kallade ”K-märkta” byggnader. Begreppet ”K-märkt” används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde, begreppet äger dock ingen juridisk innebörd.

K-märkt är alltså ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Det finns olika organ som klassar byggnader efter sitt kulturhistoriska värde bland annat Stadsmuseet som klassificerar byggnader enligt färgerna blått, grönt och gult, där blå klass är den högsta klassen som omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Vi på Tyréns har mycket stor erfarenhet att arbeta med kulturhistoriska byggnader sk ”K-märkta” byggnader. Begreppet ”K-märkt” används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde, begreppet äger dock ingen juridisk innebörd. K-märkt är alltså ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Det finns olika organ som klassar byggnader efter sitt kulturhistoriska värde bla Stadsmuseet som klassificerar byggnader enligt färgerna blått, grönt och gult, där blå klass är den högsta klassen som omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Vi erbjuder ett kunskapsstöd i planeringen av VVS-systemen ur såväl det lilla som det stora perspektivet.

Vid projektering inför renovering eller ombyggnad av kulturhistoriska byggnader läggs av naturliga skäl extra vikt av husets förutsättningar och att VVS-systemen harmoniserar med husets formspråk. Det är stora utmaningar i att utforma ett klimat med höga krav i en kulturhistorisk byggnad, en förutsättning är ett tidigt samarbete med antikvarie och arkitekt. Ofta är ett krav att möjlighet ska finnas att återskapa husets ursprungliga utseende. Vi erbjuder ett kunskapsstöd i planeringen av VVS-systemen ur såväl det lilla som det stora perspektivet.

Vi hjälper dig med allt inom klimatisering och VVS-distribution gällande kulturhistoriska byggnader, till exempel:

  • Utredningar
  • Design samtliga VVS system
  • Uppbyggnad värmesystem
  • Uppbyggnad kylsystem
  • Uppbyggnad sanitetssystem
  • Uppbyggnad luftbehandlingssystem