Tjänster

Brand, risk & säkerhet

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. Vi ser till att alla kan utrymma vid brand, att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor och hjälper till att stärka er förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från skador, olyckor och kriser. Här presenteras några av de tjänster vi erbjuder.