Projektledning

Byggarbetsmiljösamordning BAS-P, BAS-U, systematiskt arbetsmiljöarbete

Tyréns kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöexperter inom Systematiskt arbetsmiljöarbete och lagstiftning. Vi arbetar även med handledning vid införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och SIS- OHSAS18 001 samt ISO 45001 i integrerade verksamhetssystem.

Vi har flera personcertifierade BAS-P som kvalitetssäkrar våra leveranser.

Tyréns har medarbetare som fungerar som beställarstöd/granskare/revisorer i arbetsmiljöfrågor vid t.ex. kontroller på byggarbetsplatser, revisioner, skyddsronder samt förfrågningsunderlag. Vi hjälper även till med rådgivning åt beställare och projektörer i riskanalyser, arbetsmiljö samt hälsa och säkerhet i tidiga skeden och fungerar som arbetsmiljöstöd vid upprättande av förfrågningsunderlag.

För att säkerställa kvalitét i vårt arbete har vi rutiner som styr handläggningen beroende på uppdragets storlek och komplexitet. Vi har valt att personcertifiera ett antal BAS-P som kvalitetssäkrar våra leveranser.