Landskrona stadshus

Landskrona stad har gett Tyréns uppdraget att leda ombyggnaden av stadshuset. I uppdraget ingick även att vara Kontrollansvarig enligt PBL.

Det primära syftet med de åtgärder som utfördes i entreprenaden var att säkerställa en godkänd arbetsmiljö i Landskrona stadshus samt att se över och uppdatera brandskyddet i byggnaden.

I projektledningsuppdraget arbetade Tyréns med senior/biträdande projektledare. Svåra frågor kunde lyftas projektledarna emellan för att hitta en väg framåt, samtidigt som Tyréns säkerställde kvaliteten i uppdraget. Upplägget skapade förutsättningar för lärande och nära samarbete.

Entreprenaden omfattade både tekniska åtgärder och en renovering av ytskikten i fastigheten. De tekniska åtgärderna innefattade arbeten med ventilation, kyl- och värmesystem samt utbyte av belysning.

Renoveringen av ytskikten innefattade alla utrymmen och avsåg byte av mattor, golvsocklar och dörrar samt målningsarbeten.

Åtgärderna skedde samtidigt som den ordinarie verksamheten pågick i stadshuset. Det är en stor utmaning att utföra den här typen av arbete utan att verksamheten störs.

Projektet, som omfattade 12 000 kvm yta, färdigställdes i början av 2021.

Landskrona stadshus är byggt 1976 och designat av arkitekterna Inge Stoltz och Sten Samuelsson. I stadshuset sitter de flesta av de kommunala förvaltningarna.