Lumakranen i nytt ljus

Lumakranen har satts i nytt ljus efter att Tyréns avslutat uppdraget med att uppdatera den exteriöra ljusdesignen, där ett stort fokus har lagts på att hitta armaturer med rätt ljusegenskaper.

Den vackra Lumakranen i Hammarby Sjöstad har länge varit en del av stadsbilden där den ursprungliga ljusdesignen av Lumakranen gjordes av Michael Hallbert under tidigt 2000-tal. Ett flertal av de tidigare belysningsarmaturerna var uttjänta och behövde ersättas. Tyréns fick uppdraget att uppdatera belysningsanläggningen till moderna och energisnåla armaturer. Fokus för arbetet med den nya anläggningen har varit att hitta armaturer med rätt ljusegenskaper, vilket har skett genom beräkningar och provbelysningar i full skala där vi valt att bibehålla så stor del som möjligt av den ursprungliga designen.

Lumakranen i nytt ljus

Ljusets riktning och färg lyfter fram kranen som en historisk symbol för den industriella verksamheten på platsen. 

Lumakranen i nytt ljus
Lumakranen i nytt ljus

För att optimera armaturernas placering i kranen har de olika armaturpositionerna utvärderats på plats samtidigt som kranens grannar har tillfrågats om sina synpunkter på belysningen. Detta grundliga arbete har fått det nya ljuset att fortsatt lyfta fram den historiska symbolen för den industriella verksamheten på platsen och detta med hjälp av ljusets riktning och färg.

 

Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad
Fotograf: Jonas Malmberg