Parkeringshus Pottholmen

Tyréns har gjort ett skissförslag för fasadbelysningen av ett parkeringshus på Pottholmen i Karlskrona. Förslaget är utformat i samarbete med Alton Öhman arkitekter. Förslaget är baserat på stadens historiska koppling till marina aktiviteter och reptillverkningsprocessen.

I Karlskrona finns norra Europas längsta träbyggnad, Repslagarbanan som utgör en del av stadens världsarv. Fasadens utformning relaterar till reptillverkningsprocessen med dess tvinnande rörelse i vajrar som spänts från fasadens övre till dess nedre del. Denna rörelse förstärks av ljuset som långsamt böljar diagonalt över fasaden.

Fasadens utformning relaterar till reptillverkningsprocessens tvinnande rörelse.