Hedlundadungen

Inspirerande lekmiljö i Umeå. På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns formgett och ljussatt skogsparken Hedlundadungen, centralt belägen i Umeå. Parken har ett tydligt skogstema där tallen och tallkotten har gett inspiration för val av lekutrustning, färgsättning och utformning av platsbyggda detaljer.

Tyréns landskapsarkitekter och ljusdesigners har i nära samarbete skapat en park där belysning och ljuseffekter ger en tillgänglig och inspirerande lekmiljö i den befintliga talldungen. Projekteringen påbörjades 2014 men Tyréns har varit delaktiga i projektet sedan 2009. I juni 2016 invigdes parken som snabbt blivit en populär plats för både långväga besökare och boende i närområdet.

För att i enlighet med uppdraget skapa en trygg, rogivande och inbjudande parkmiljö har medborgardialoger förts och Umeå kommun och närliggande skolor har varit involverade i den kreativa processen. Målet var att skapa en park med naturkänsla som inte känns så tillrättalagd samt att ge utrymme för lek och rörelse men också lugn och avkoppling.

Den nya äventyrsleken som ligger centralt i parken har gestaltats för att passa olika åldrar och fysisk förmåga. Här finns en större mer fysiskt utmanande klätterlek och två pyramidformade torn med höga rutschkanor. Här finns också en traditionell vattenlek och ett så kallat Drydeck där barn och vuxna kan mötas och fascineras av vattnets kraft efter sin egen förmåga. Runt drydecket har marken terrängmodellerats till en skålformad yta tänkt för solbad och picknick.

Lekparken inrymmer även fågelbogungor, klätterlek för mindre barn, sandlåda med rullstolsanpassade bakbord, ett väderskydd, rumsavgränsande murar, karuseller, småbarnslek mm. I parken finns också två mindre utegym. Träningsredskapen är utplacerade i anslutning till en 1 kilometer lång springslinga som dragits upp mellan tallarna.

Målet var att skapa en park med naturkänsla som inte känns så tillrättalagd samt att ge utrymme för lek och rörelse men också lugn och avkoppling.

Ljusgestaltningen har utgått från samma ledord som landskapsutformningen med tallkotten och skogen i centrum. Flera träd har utsmyckats med stora upplysta klot som hämtat inspirationen från tallkotten och blivit identitetsbärande för parken. Stor vikt har även lagts vid att få parken att kännas välkomnande och samtidigt trygg med god synkomfort. Mycket av belysningen har därför integrerats i lekutrustningen för att skapa ett jämnt och inbjudande ljus och för att att undvika känslan av en kuliss. Projektet har stärkts av en tydlig gestaltningsidé och ett nära samarbete mellan landskapsarkitektur, ljusgestaltning och konstruktion.

 

Beställare: Umeå Kommun