Decode - TyrEngine

Kan en interaktiv visualisering överbrygga glappet mellan och underlätta förståelsen av översiktsplan och detaljplan? Den frågan ställde vi oss också…

…och svaret blev, Ja mest troligt. Decodes innovationsarbete omfattar stadsbyggandets alla skeden, med rutiner för hållbar utveckling under hela processen, från översiktlig planering till förvaltning. TyrEngine som visualiseringsplattform ingår i arbetspaket 4 där hållbar stadsutveckling genom interaktiv teknik ska utvärderas.

Genom att bygga upp en digital tvilling/3D-modell av ett område blir det lättare för medborgare och kommun att förstå varandra och säkerställa att de kommunicerar om samma sak. Ytterligare ett steg till ökad förståelse utvärderades genom att inkludera medborgarnas upplevda trygghet i samma modell så ökar helhetsförståelsen för området. Att det sedan går att inkludera bl.a. egna designförslag/skisser, trafiksimuleringar, olika tid på dygnet i denna TyrEngine-modell blir bara en bonus.

“Genom att bygga upp en digital tvilling/3D-modell av ett område blir det lättare för medborgare och kommun att förstå varandra”

Det som ligger till grund för modellen är en blandning av hårt och mjukt data. Det hårda datat består av GIS-data som omvandlats till en 3D-modell och det mjuka datat berör upplevd trygghet. Ett gångstråk i Upplands Väsby kommun valdes ut som testområde och byggdes upp i 3D för att sedan fyllas med visualisering av det mjuka trygghetsdatat i form av färgad belysning, ”trygghetslampor”. De visualiseringsmetoder som använts i projektet är 360-bilder och VR-upplevelser.

Laddar