Om oss

Sektorer

Vi jobbar med samhällsbyggnad, med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Vi har verksamhet inom sektorerna byggnader, industri, infrastruktur, klimat och miljö, samhällsplanering och vatten.

Industri

Tyréns breda kunskap inom samhällsbyggnad är en garanti för att vi kan ta ett helhetsgrepp kring industriernas behov av tjänster. I vårt sam...

Infrastruktur

God infrastruktur är den pulsåder som sprider liv i och mellan våra samhällen. Den är en viktig del i samhällsutvecklingen liksom den är en ...

Klimat och miljö

Miljö är mer än farliga utsläpp och hotade artbestånd, det är också sådant som gör vardagen bättre. Det kan vara att sova gott om natten, kä...

Samhällsplanering

Människa, samhälle, funktion och design. Delar som alltid bildar en helhet och inspirerar oss i våra kunduppdrag inom samhällsplanering. De ...

Vatten

Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi behöver därför planera för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. I ...