Tjänster

Geoteknik för alla miljöer

Geoteknik är en förutsättning för det mesta inom samhällsbyggnad. En grund för all konstruktion i dubbel bemärkelse. Vi arbetar med hela byggprocessen och tack vare vår kombination av bredd- och spetskompetens kan vi erbjuda allt från fält- och laboratorieundersökningar, geofysiska undersökningar, beräkningar, riskanalyser och utvärderingar till färdiga projekterings- och bygghandlingar. Vi har engagemang, kompetens och erfarenhet gällande geoteknik inom jord, berg och vatten. För att lyckas samarbetar vi ofta med kollegor inom andra kompetensområden, till exempel hydrogeologer, miljögeotekniker och bergspecialister.

Foto som visar en gul borrbandvagn

Geotekniska undersökningar

Tyréns har välutbildade fältgeotekniker som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuell geologi och vad so...

Foto som visar en man som genomför en geofysisk undersökning i vinterlandskap

Geofysiska undersökningar

På Tyréns arbetar vi med geofysiska undersökningar som komplement till vanlig geoteknik eller annan punktvis provtagning av konstruktioner och förorenade markområden.

Foto som visar detaljer på en borrbandvagn

Geoteknisk utredning och projektering

Geoteknik är en viktig del av byggprocessen och våra geotekniska utredningar och projekteringar genomförs i olika skeden för att säkra möjligheterna för ett framgångsrikt byggande.

Foto som visar en litet hus i en skog tillsammans med en borrbandvagn

Grundläggning och geokonstruktion

Tyréns har bred kunskap om grundläggning och geokonstruktion och har stor erfarenhet av att använda och dimensionera branschens vanligt före...

Foto som visar ett dike i skogsmiljö

Riskanalys och skadeutredningar

I samband med grundläggningsarbeten, grundvattensänkning och sprängning är det viktigt att genomföra riskanalyser för att bedöma eventuell o...