Tjänster

Geoteknik för alla miljöer

Geoteknik är en förutsättning för det mesta inom samhällsbyggnad. En grund för all konstruktion i dubbel bemärkelse. Vi arbetar med hela byggprocessen och tack vare vår kombination av bredd- och spetskompetens kan vi erbjuda allt från fält- och laboratorieundersökningar, geofysiska undersökningar, beräkningar, riskanalyser och utvärderingar till färdiga projekterings- och bygghandlingar. Vi har engagemang, kompetens och erfarenhet gällande geoteknik inom jord, berg och vatten. För att lyckas samarbetar vi ofta med kollegor inom andra kompetensområden, till exempel hydrogeologer, miljögeotekniker och bergspecialister.

Geotekniska undersökningar

Tyréns har välutbildade fältingenjörer som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuella geologi och vad so...

Geofysiska undersökningar

På Tyréns arbetar vi med geofysiska undersökningar som komplement till vanlig geoteknik eller annan punktvis provtagning av konstruktioner och förorenade markområden.

Geoteknisk utredning och projektering

Geoteknik är en viktig del av byggprocessen och våra geotekniska utredningar och projekteringar genomförs i olika skeden för att säkra möjligheterna för ett framgångsrikt byggande.

Grundläggning och geokonstruktion

Tyréns har bred kunskap om grundläggning och geokonstruktion och har stor erfarenhet av att använda och dimensionera branschens vanligt före...

Riskanalys och skadeutredningar

För arbete vid grundläggning, grundvattenssänkning och sprängning är det viktigt att genomföra riskanalyser för att bedöma eventuell omgivni...

Geoteknikakademin

Nu startar vi Geoteknikakademin för att ge ännu större möjligheter till kompetensutveckling för både juniora och seniora medarbetare. Programmet kommer att pågå under 2017-2019.