Geoteknik

Grundläggning och geokonstruktion

Tyréns har bred kunskap om grundläggning och geokonstruktion och har stor erfarenhet av att använda och dimensionera branschens vanligt förekommande grundläggning- och grundförstärkningsmetoder. Vi vet hur man framgångsrikt grundlägger och grundförstärker byggnader, vägar, järnvägar och broar som både är säkra och kostnadseffektiva.

Vi genomför beräkningar och kontroller av bärförmåga, stabilitet och deformationer för alla konstruktioner. Vi använde både analytiska och numeriska metoder, tex programvaror som Slope och Plaxis, både i 2D och 3D.

Förutom platt- och pålgrundläggning omfattar begreppet geokonstruktioner också olika stödkonstruktioner som sponter eller slitsmurar, liksom olika grundförstärkningar som kalk/cementpelare, masstabilisering, vertikaldräner, jordspikar, nätarmering och lättfyllning. Våra geokonstruktörer hanterar samtliga konstruktionstyper.