Geoteknik

Geotekniska undersökningar

Tyréns har välutbildade fältgeotekniker som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuell geologi och vad som ska byggas. Vi vet vilka metoder som lämpar sig bäst och det optimala för geotekniska undersökningar är när de utförs stegvis, där information från ett steg till nästa kan användas för att säkerställa att rätt undersökningar utförs.

Totalt har vi ca 25 stycken borrvagnar i Sverige. Vi har också markradar, seismik och flera andra geofysiska metoder i vår verktygsarsenal. Utöver det utför vi geologisk kartering och grundvattenmätningar.

Geologisk kartering genomförs av våra geologer med kompetens inom jordartskännedom och geologiska processer utför geologisk kartering. Detta är ofta ett snabbt, billigt och effektivt sätt i inledningen av ett projekt för att få en helhetsbild över förhållandena inom ett område, innan mer tids- och kostnadskrävande undersökningar påbörjas.

Grundvattenmätningar genomförs av våra hydrogeologer. Mätningar görs manuellt eller automatiskt i grundvattenrör och brunnar som installerats vid undersökningar eller i befintliga brunnar. Utredningar kompletteras ofta med provtagningar, provpumpningar, analyser och upprättande av grundvattenmodeller.

I de allra flesta uppdrag jobbar vi sedan 2020 i en helt sluten digital kedja med bland annat Collector-app för insamling av data i fält och GeoBIM-databasen som kärna i datahantering, geomodellering och kommunikation av all geoteknisk information både internt och externt.