Geoteknik

Geoteknisk utredning och projektering

Geoteknik är en viktig del av byggprocessen och våra geotekniska utredningar och projekteringar genomförs i olika skeden för att säkra möjligheterna för ett framgångsrikt byggande.

Geotekniska utredningar görs oftast i tidiga skeden innan en regelrätt projektering har påbörjats och utreder byggbarheten för olika projekt och geokonstruktioner. Utredningar baseras på att konstruktioner ska ha tillräcklig bärighet och stabilitet och att de inte får sätta sig för mycket. Vi behandlar ofta alternativa lösningar där kostnad, tid, teknik, miljö och arbetsmiljö vägs in för val av optimal konstruktion.

Oavsett om det rör sig om byggnads- eller infrastrukturprojekt jobbar vi med förstudier, Systemhandlingar, Väg- eller Järnvägsplaner, tillståndsprocesser och bygghandlingar. Projektering kan inbegripa geotekniska undersökningar, tolkningar av geomodeller, beräkningar och dimensionering av geokonstruktioner och utredningar enligt ovan.

Tyréns kan också genomföra översiktliga kalkyler i alla skeden, medan mängdbeskrivningar liksom detaljerade kalkyler i förfrågningsunderlag i bygghandlingsskeden.