Tjänster

Järnväg – från idé till färdig anläggning

En järnväg är en teknikintensiv anläggning som involverar en stor del av bygg- och anläggningsbranschens teknikdiscipliner, men den är också en del av det samhälle vi bygger för framtiden. Tyréns erbjuder helhetslösningar och spetskompetens i alla teknikslag och för alla skeden i ett järnvägsprojekt. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra kompetenser för att kunna erbjuda ett flexibelt genomförande av järnvägsprojekt utifrån dina behov som kund.

Tele- och datakommunikation

För att järnvägens system ska fungera krävs tele- och datakommunikation för att binda samman alla tekniker. Under senare år har systemen som...

El, lågspänning & kontaktledning

Den elektriska driften har därför en betydelsefull roll i sammanhanget. Tyréns erfarna experter erbjuder tjänster inom elteknikens olika anl...

Signalsystem

Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem och det är mycket tack vare vårt signalsystem, som är av största vikt för en trygg och säker ...