Byggnadsvård & kulturmiljö

Konservering för de känsligaste objekten

De känsligaste objekten med de högsta kulturhistoriska värdena kräver särskild behandling. Tyréns konservatorer erbjuder den erfarenhet och kunskap som behövs för att navigera rätt i bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla interiörer, föremål i kyrkor, offentlig konst, ruiner och museisamlingar.

De känsligaste objekten med de högsta kulturhistoriska värdena kräver särskild behandling.

I en växande stad och vid anpassningar av historiska miljöer finns ett stort behov av projekterande konservatorer. Arbetssättet innebär att de känsligaste objekten i en byggprocess prioriteras. Det kvalitetssäkrar projektet och minimerar riskerna för beställaren. Ett exempel är den omfattande restaureringen och konserveringen av Gustav Vasa kyrka, där Tyréns konservatorer var en länk mellan myndigheter, utförande konservatorer, byggherre och projektledning. I projektet ingick att bland annat att ta fram konserveringsprogram samt vara konservatorsteknisk medverkan under pågående konservering.

Intresset är stort för byggnaders äldre färgsättning. För att förstå hur målade ytskikt i interiörer, fasader och enskilda objekt förändrats historiskt används med fördel färgundersökningar. Tyréns konservatorer utför både mindre färgundersökningar och heltäckande dokumentationer.

Vi erbjuder tjänster som:

 • Projektering konservering
 • Vård- och underhållsplan
 • Åtgärdsprogram för konservering
 • Rådgivning för bevarande av historiska miljöer
 • Skadeinventering och utredning
 • Färgundersökning och färgsättning
 • Riskanalys och stöldsäkring
 • Restvärdesräddning
 • Expertroll, vibrationer vid infrastrukturprojekt
 • Fasad, färgundersökning
 • Offentlig konst, byggnadsanknuten konst
 • Klimatutredning
 • Samlingsvård och inventering
 • Besiktning
 • Byggnadsdokumentation
 • Ruinvård
 • Murverksdokumentation