Konservering av väggar och valv i Årsunda kyrka

Konservtorer från Tyréns utförde 2019 ett åtgärdsprogram för konserveringen av Årsunda kyrka i Sandvikens pastorat. Konserveringen gällde för kyrkans väggar och valv som har bevarat medeltida måleri.

Årsunda kyrka ligger i orten Årsunda ett par mil söder om Sandviken. Kyrkan är från 1200-talet och har framtagna medeltida kalmåleriscener i taket. Eftersom kyrkans valv har en sprickproblematik har konstruktörer från Tyréns sen 2015 bevakat och analyserat sprickorna. Konserveringen av kyrkans tak fokuserar på grund av sprickproblematiken på att stabilisera lös puts och på att rengöra taken.

Konserveringen av kyrkans tak fokuserar på att stabilisera lös puts och på att rengöra taken.

Årsunda kyrka

Utmaningar

Valvens sprickor är en stor risk för både kyrkans besökare och för de kulturhistoriskt värdefulla valven med dess måleri. Åtgärderna i taket måste både anpassas för ett murverk med en långsam förändring över tid samt för att göra taket säkert och ge ett helt och harmoniskt helhetsintryck.

Framgångsfaktorer

Samarbetet i uppdraget har gett förståelse för murverkets problematik och varit mycket värdefullt i framtagandet av konservatoråtgärderna. Möjligheten att utföra en förstudie med materialanalys, provtagningen och skadeinventering gav en god förståelse inför programskrivningen.

Karin Calissendorff

Beställare: Svenska kyrkan, Sandvikens pastorat

Uppdrag: Åtgärdsprogram konservering av väggar och valv i Årsunda kyrka