Färgundersökning och färgsättning av Fersenska palatset

Tyréns har varit antikvarisk medverkande i många uppdrag på Fersenska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Fasaden har renoverats och rum har målats om under de senaste åren och Tyréns har deltagit med antikvarisk rådgivning och medverkan.

Färgundersökning och färgsättning i 1700-talsinteriör

Tyréns har varit antikvarisk medverkan i många uppdrag på Fersenska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Fasaden har renoverats och rum har målats om under de senaste åren och Tyréns har deltagit med antikvarisk rådgivning och medverkan.

Under 2019 utförde konservatorer från Tyréns en färgundersökning i Medaljongen, ett av de rummen i byggnaden med högst kulturhistoriskt värde. Rummet har kvar sin utformning från 1700-talet, med bland annat dörröverstycken utförda av Tobias Sergel, föreställande Axel von Fersen och Eva Sophia Piper.

Färgundersökningen gav svar på rummets tidigare färgsättning och visade vägen vid ommålningen. Ommålningen utfördes med traditionella färger, linoljefärg och limfärg, brutna med äkta jordpigment. Rummet är nu behandlat och färgsatt på ett sätt som gör den gustavianska eran närvarande.

Rummet är nu behandlat och färgsatt som under den gustavianska eran.

Utmaningar

Färgundersökningen gav en tydlig bild av tidigare färgsättning. Det var en viss utmaning av anpassa den historiska färgsättningen och de traditionella materialen med verksamheten. Ommålningen resulterade i en färgsättning som både fungerade som en sammanbindande helhet genom våningsplanens rum och speglade ett ursprungligt utseende.

Framgångsfaktorer

Genom gott samarbete med förvaltare och målerifirma kunde alla krav tillgodoses kring varsamhet och omsorg för rummets detaljer. Det stora intresset för de historiska värdena hos samtliga i uppdraget ledde till att momenten blev lätta och resultatet gott.

 

Beställare: Handelsbanken

Uppdrag: Färgundersökning och antikvarisk medverkan